Esitelmäkutsu


Call for abstracts: I-päivät 2024 - I-dagarna 2024 – I-days 2024

Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry järjestää kahdeksannet Informaatiotutkimuksen päivät Turussa 6. - 7. marraskuuta 2024. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista.
 
Pyydämme esitysehdotuksia seuraavista teemoista (työryhmien tarkempi kuvaus kutsun lopussa):

1.    Informaatiolukutaito
2.    Datalukutaito
3.    Research Data Practices and Data Management
4.    Integrated library systems
5.    Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups
6.    Osallistava ja osallistuva tutkimus / Participatory and engaged research
7.    Tiedonhallinta ja arkistointi
8.    Knowledge Management and knowledge-based work
9.    Converging AI and LIS
10.    Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat
 
Lähetä esitysehdotuksesi laajennettu abstrakti (3500–7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 9.9.2024 sähköpostitse työryhmän vetäjälle. Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaa esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen: kristina.eriksson-backa@abo.fi
 
Laajennetun abstraktin rakenne:
• otsikko
• tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
• teksti
• lähdeluettelo
 
Esitysten kesto on yleensä noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin. Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti, riippuen työryhmästä (tarkemmat tiedot ryhmien kuvauksessa alempana).
 
Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä päätoimittaja Sanna Kumpulaiselle: sanna.kumpulainen@tuni.fi

 
* * *

Föreningen för informationsvetenskap ITY ry ordnar de åttonde Informationsvetenskapliga dagarna i Åbo 6-7.11.2024. Under dagarna studeras informationsrelaterade fenomen brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade perspektiv.
 
Vi bjuder dig att skicka in ett abstrakt inom följande temaområden (tilläggsinformation om sessionerna finns i slutet av den här inbjudan):

1.    Informaatiolukutaito
2.    Datalukutaito
3.    Research Data Practices and Data Management
4.    Integrated library systems
5.    Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups
6.    Osallistava ja osallistuva tutkimus / Participatory and engaged research
7.    Tiedonhallinta ja arkistointi
8.    Knowledge Management and knowledge-based work
9.    Converging AI and LIS
10.    Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat

 
Sänd in ett utökat abstrakt (3500–7000 tecken inklusive mellanslag) i rtf-format till sessionens ordförande, senast 9.9.2024. Om sessionerna inte innehåller ett tema som motsvarar innehållet i din presentation, kan du skicka in ditt eget förslag till kristina.eriksson-backa@abo.fi
 
Det utökade abstraktets struktur:
• rubrik
• författare, organisation(er), e-postadress(er)
• brödtext
• källförteckning
 
För presentationen beräknas cirka 20 min. + 10 min. diskussion. Beroende på mängden och naturen hos presentationerna kan sessionerna ordnas även i annan form. Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska.
 
De utvidgade abstrakten publiceras i tidskriften Informaatiotutkimus. Tidskriften tar för publicering gärna emot även längre, vidarebearbetade texter som baserar sig på abstrakten, såväl översikter som referentgranskade artiklar. Manuskript på finska, svenska eller engelska kan sändas till chefredaktören Sanna Kumpulainen: sanna.kumpulainen@tuni.fi  

 
* * *

The Information Studies Days are organized by the Association for Information Studies ITY ry on November 6th and 7th 2024 in Turku. During the seminar phenomena from the information field will be studied broadly from the viewpoint of research, teaching and professional practice.
 
We invite you to submit abstracts that fit into the following themes (additional information about the sessions is found below):
1.    Informaatiolukutaito
2.    Datalukutaito
3.    Research Data Practices and Data Management
4.    Integrated library systems
5.    Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups
6.    Osallistava ja osallistuva tutkimus / Participatory and engaged research
7.    Tiedonhallinta ja arkistointi
8.    Knowledge Management and knowledge-based work
9.    Converging AI and LIS
10.    Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat / The rising i-stars: thesis and doctoral research plans in information studies


Submit an extended abstract (3,500–7,000 signs including spaces) as rtf files by September 9th, 2024 by e-mail to the session chair. If the sessions do not contain a theme that is suitable for the contents of your intended presentation, you can send your own suggestion to kristina.eriksson-backa@abo.fi
 
The structure of the extended abstract:
• title
• author(s), affiliation(s), e-mail address(es)
• body text
• reference list
 
For the presentation is reserved about 20 minutes + 10 minutes for discussion. Depending on the number and nature of the presentations, the sessions can be organized in other forms, as well. The presentations can be in Finnish, Swedish or English.
 
The extended abstracts will be published in the journal Informaatiotutkimus. The journal also welcomes longer, extended texts based on the abstracts, such as reviews or peer-review articles. Manuscripts can be submitted in Finnish, Swedish or English to the editor-in-chief Sanna Kumpulainen: sanna.kumpulainen@tuni.fi
Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code