Ohjelma


Ilmoittautuminen/Registration


Informaatiotutkimuksen päivät 2022 
 
Informationsvetenskapliga dagarna 2022   
Information studies days 2022
 


Tampereen yliopisto/Tampere University


OHJELMA/PROGRAM/PROGRAMME 
 

 
To/Tor/Thu 3.11.2022 
PinniB 1029-1030 

 
9.30- 

 
ITY r.y. Syyskokous/Höstmote/Autumn meeting 

 
11.00-12.00 

 
Avaussanat/Öppningsord/Opening words 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Haasio 
 
Keynote  
Professori Tuomas Harviainen: Tiedon jakamisen tutkimus osana tietokäytäntöjen tutkimusta.


 
12.00-12.30 

 
Keho ja ruumiillisuus informaatiotutkimuksessa &

Informaatiovuorovaikutus ja vuorovaikutteinen tiedonhaku 


Kehollisuuden merkitys suomalaisjuoksijoiden teknologian ei-käytölle  
Lauri Palsa & Pekka Mertala


Open image collections – sources of research data?  
Elina Late & Sanna Kumpulainen 

 
12.30-13.30 

 
Lounas/Lunch (omakustanteinen/på egen bekostnad/at own expense) 

 
13.30-14.45 

 
Terveystieto ja -viestintä/
Health information and communication


An investigation of unmet health-related information and healthcare services needs of people with asylum-seeking backgrounds: A Case Study of Persian-speaking Minorities in Finland 
Hamed Ahmadinia, Kristina Eriksson-Backa & Shahrokh Nikou 

Practices related to diabetes information in a group of Finnish adults living with Type 1 diabetes 
Kristina Eriksson-Backa, Gunilla Widén & Bruce Ryan 

Health literacy, socioeconomic status and digital device use among older adults 
Johanna Eronen 

Sentiment analysis of depression related discussions in the Suomi24 discussion forum 
Jonas Tana, Andrey Shcherbakov & Leonardo Espinosa-Leal 

 
14.45-15.45 

 

 
Kahvi/Kaffe/Coffee & Posterinäyttely/Poster session


Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat 


Tieteelliset julkaisusarjat tiedon disseminaatiossa: nykyisyys ja tulevaisuus 
Henri Pitkänen


Luetteloinnin uusia malleja: S.R. Ranganathanin teorian heijaste ja näkyvyys 
Suvi Alaranta


Dealing with AI-generated synthetic media: Young Finns’ understandings, experiences and competencies regarding deepfakes 
Yucong Lao


Väitöskirjatutkimus kuvataiteilijoiden informaatiovuorovaikutuksesta työprosessin aikana 
Hille Ruotsalainen 

Kilauta kaverille: Haastattelututkimus yleisten kirjastojen johtajien käyttämistä tiedonlähteistä tehtäväperustaisessa tiedonhaussa sekä tiedonlähteisiin luottamuksen perusteet 
Leena Kinnunen
 


Haastattelututkimus ammattimuusikoiden (työtehtäväperustaisesta/työprosessiin liittyvästä) tiedonhankinnasta 
Heli Aalto 

Suomenkielisen romaanikirjallisuuden kulttuurinen monimuotoisuus KirjaSammon tietämysgraafissa. Kvantitatiivinen tutkielma kaunokirjallisen kentän kehittymisestä vuosina 1970-2020 
Telma Peura
 
19.00- 

 
Illallinen/Middag/Dinner (omakustanteinen/på egen bekostnad/at own expense) 
HUOM: vain etukäteen ilmoittautuneille
OBS: endast för de som har anmält sig i förväg
NOTE: only for those who have registered in advance


Ravintola Pons, Hämeenkatu 13 (7th floor) 
https://ravintolapons.fi/


 


 

 


Pe/Fre/Fri 4.11.2022
 
10.15-12.15 

 
PinniB 2077


Avoin tiede/Open Science  

Comparing coverage of Policy Citation to Publications in Overton and Altmetric.com: case study of Finnish Universities in Social Science fields 
Ashraf Maleki & Kim Holmberg


Yliopistojen tutkimustietojärjestelmät ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen mittaaminen 
Tanja Heikkilä & Jani Nieminen


Korkeakouluyhteisö arvioi avoimuuden tasoaan – seurantakyselyn tulokset ammattikorkeakoulujen näkökulmasta 
Hanna Lahtinen, Seliina Päällysaho & Anne Kärki


Tiedon käyttö kaupunkisuunnittelun työprosesseissa - avoin data ja avoin mieli  
Heidi Enwald, Anna-Maija Multas & Anna Suorsa


Kansalliskirjaston FAIR-työ - periaatteista kohti käytäntöjä  
Liisa Näpärä & Matias Frosterus


Millaista avoimuutta lukijat toivovat tieteellisiltä lehdiltä? 
Elina Late 

 
PinniB 1029-1030


Lukutaidon monet muodot 

Suomalaisten energiatiedon lukutaito ennen energiakriisiä 
Teija Keränen


Neksusanalyyttinen tutkimus monilukutaidon edistämisestä terveystiedossa 
Tuula Nygård


Nuorten välinen informaatiogrieffaaminen 
Antti Syvänen & J. Tuomas Harviainen


Sosiaalinen media vaikutuskanavana pandemian aikana: pitkittäistutkimus suomalaisille sosiaalisen median käyttäjille 2017-2021 
Sanna Malinen 

 
12.15-13.30 

 
Lounas/Lunch (omakustanteinen/på egen bekostnad/at own expense) 


 
13.30-15.00 

 
PinniB 2077


Informaatio vähemmistöjen ja erityisryhmien kontekstissa/ Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups


An investigation of health information needs and use of healthcare services among people with asylum seeking background living in Norway. 
Hamed Ahmadinia, Jannica Heinström, Kristina Eriksson-Backa & Shahrokh Nikou


Parasites and “better people”: Affect in online hate speech directed at the Swedish in Finland 
Karin Sandell


Kansalliskirjaston tietoinfrastruktuurit ja pohjoissaamen tuki 
Mari Guttorm, Niko Partanen & Päivi Maria Pihlaja  

Huumeiden myyntiin liittyvän tiedon jakaminen pimeässä verkossa 
Ari Haasio & J. Tuomas Harviainen 

 
PinniB 1029-1030


Knowledge Management 


Knowledge Exchange and Combination in the Semi-formal Standards Development Process in Architecture, Engineering and Construction (AEC) and Real Estate Industries 
Marita Kari


Information creation as means to create joint understanding in work interaction 
Anna Suorsa, Anna-Maija Multas & Heidi Enwald


Time-biased information and knowledge practices at cultural heritage institutions 
Heli Kautonen  

Why Libraries Matter in the New Diplomacy Era? 
Randolf Mariano 

 
15.00- 

 
PinniB 1029-1030 

Kahvi/Kaffe/Coffee 
 

 Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code