Ohjelma 2020


 

 

Torstai 5.11.2020

 

9:30-10:40

Huone 1:

Informaatiotutkimuksen päivien avaus, ITY ry:n puheenjohtaja Elina Late

Tervetulosanat ja keynote: Professori Maija-Leena Huotari (Oulun yliopisto): Informaatiotutkimuksen parissa 15 vuotta Oulun yliopistossa

 

Huone 1:

Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems

Huone 2:

Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication

10:45-11:15

Vesa Suominen: Informaatiotutkimuksenkin historialliset yms. ’käänteet’ ja käsitys ihmistiedosta ja -ymmärryksestä Gabriel Naudélla

 

Noora Hirvonen: Asemat ja auktoriteetit HPV-rokotusta koskevassa päätöksenteossa

11:15-11:45

Juha Kämäräinen & Jarmo Saarti: Korkeakoulujen päättötöiden epistemologinen tausta – suomalaisten ammattikorkeakoulukäytäntöjen multimodaalisen retoriikan analyysia

 

Liisa Komminaho: Kehollinen tieto vai sosiaalinen media – nuorten naisten terveystiedon kognitiiviset auktoriteetit

11:45-12:15

Disnormatiivinen informaatio / Disnormativ information / Disnormative information


Ari Haasio & Tuomas Harviainen: Tor-verkko ja disnormatiivinen informaatio

Isto Huvila, Heidi Enwald, Kristina Eriksson-Backa & Noora Hirvonen: Miten voimme ottaa huomioon ikääntyvien terveystietokäyttäytymisen digitaalisten terveyspalveluiden kehittämisessä?

12:15-12:45

Virtuaalilounastauko Kahvihuoneessa

 

Huone 1:

Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information

Huone 2:

Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication

12:45-13:15

Max Peltonen, Markus Rytinki, Anna-Mari Simunaniemi, Heidi Enwald & Leena Eskola: Yrittäjyyden representaatiot kotimaisissa sanomalehdissä

Kristina Eriksson-Backa: Views on Covid-19 information - preliminary results of free association in an online survey

 

 

13:15-13:45

Markus Rytinki, Katariina Ala-Rämi, Santeri Halonen, Riitta Forsten-Astikainen & Heli Kurikkala: Mikroyritysten viestintäkanavat

 

Caroline Muthoni: Information seeking behaviour of women in Kenya to protect themselves from sexual gender-based violence


13:45-14:15


Thao Orrensalo: Digital information source selection for entrepreneurs


Johanna Eronen, Leena Paakkari, Erja Portegijs, Milla Saajanaho & Taina Rantanen: Health literacy supports active aging

 

14:15-14:45

 

Raisa Iivonen: Animal health in semantic web: Findability of veterinary medical information in Finland16:30-

ITY ry:n kokous (kokouslinkki jaetaan erikseen ITY:n jäsenille, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen, tästä ohjeet erikseen jäsenille kokouskutsussa)

 

18:00-19:00

Virtuaali-illalliset

 

 

Perjantai 6.11.2020

 

9:00-9:40

Huone 1:

Keynote: Yliopistonlehtori Terttu Kortelainen (Oulun yliopisto): Polku bibliometriikan muuttuvassa maisemassa

9:45-10:15

Huone 1:

Kirjastopalvelujen kehittäminen / Developing library services

Huone 2:

Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning

9:45-10:15

Liisa Näpärä: Developing user-centered research services at the National Library of Finland

Huone 1:

Informaatiolukutaito / Information literacy / Informationskompetens

        

Arezoo Didegah & Fereshteh Didegah: Knowledge mobilization strategies: A qualitative study

 

10:15-10:45

Anna-Maija Multas: Nuoret terveystiedon tuottajina sosiaalisessa mediassa: neksusanalyyttinen tutkimus


Maija-Leena Huotari, Teija Keränen & Anna Suorsa: Knowledge Management in a research consortium: What impact stories tell about tackling a contemporary societal problem such as transforming an energy system

 

     

 

10:45-11:15

Leena Pylkkö: Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle

 

Huone 1:

Kirjastopalvelujen kehittäminen / Developing library services


Jussi Okkonen, Tuuli Keskinen, Markku Turunen, & Jaakko Hakulinen: Using 3D modelling and AI driven clustering to enhance information ergonomics in time-critical activity

 

11:15-11:45

Liisa Näpärä: Library labit linkkinä digitaalisten kirjastoaineistojen ja tutkimuksen välillä

Suellen Cavalheiro: Knowledge Creation in Digital Spaces: The intention to use digital technologies of freelancers and micro-entrepreneurs in the creative industries

11:45-12:15

Virtuaalilounastauko Kahvihuoneessa

 

Huone 1:

Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext

Huone 2:

Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning

12:15-12:45

Khadijah Saeed Khan: Participant observation approach to study refugees’ information practices

Milla Aavakare: Information- and digital literacy in the organisational context: Assessing university employees’ engagement with digital technology

 

12:45-13:15

Anu Ojaranta, Hamed Ahmadinia & Eeva-Liisa Eskola: Preliminary investigation of individuals as information sources among two language minorities during COVID-19 pandemic in Finland

Katja Hilska-Keinänen: The role of open science in science advice – contributions from information services (Avoin tiede tiedeneuvonnan edistämisessä, tutkimuskirjastojen rooli)

 

 

 

 

 

13:15-13:45


  

Anna Suorsa, Muhterem Dindar, Jan Hermes, Pasi Karppinen & Piia Näykki: Managing sudden change of working practices in schools during the COVID-19 pandemic

 


13:45-14:15

 

Riikka Sinisalo: Knowledge management as a framework for developing research data management practices: case LAB University of Applied Sciences (Tietojohtaminen aineistonhallinnan kehittämisen viitekehyksenä LAB-ammattikorkeakoulussa)

14:20-

Huone 1:

Loppusanat

 Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code