Esitelmäkutsu


Informaatiotutkimuksen päivät järjestetään Åbo Akademissa Turussa 
1.-2.11.2018. Päivillä tarkastellaan monipuolisesti ajankohtaisia 
informaatioalan ilmiöitä sekä ammattikäytäntöjen että tutkimuksen 
näkökulmasta. Lähetä esityksesi laajennettu abstrakti (3500 - 7000 
merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 10. syyskuuta 2018 
sähköpostitse työryhmän vetäjälle.

Laajennetun abstraktin rakenne:
•       otsikko
•       tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
•       teksti
•       lähdeluettelo

Esitysten kesto on noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten 
määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös 
muilla tavoin.

Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Tiloissa on 
normaali konferenssivarustus. Erityistoiveista pyydetään ilmoittamaan 
työryhmän vetäjille ja Kristina Eriksson-Backalle (krieriks@abo.fi). 
Tieto esitelmien hyväksymisestä ja julkaisuohjeet annetaan viimeistään 
19. syyskuuta 2018.

Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan 
Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa 
mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä 
käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina 
artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai 
englanninkielisinä päätoimittaja Susanna Nykyrille: 
susanna.nykyri@tut.fi

Työryhmät

Pyydämme esitelmiä seuraavien työryhmien aiheista:
1. Humanismi ja informaatiotutkimus
2. Informaatioalan yliopistokoulutus ja työelämätarpeet
3. Yleisten kirjastojen osaamisvaatimukset ja koulutuksen vastaavuus
4. Erilaiset lukutaidot ja lukuharrastuksen monimuotoinen tukeminen / 
Divergent literacies and promotion of reading habits
5. Information behaviour and information practices among minorities
6. Hälsoinformation och e-hälsa / Terveystieto ja e-terveys / Health 
information and e-health
7. Knowledge Management (emerging trends)
8. Internetin lieveilmiöt ja verkon vaarat / The criminal and harmful 
content of the Internet
9. Avoin tiede ja avoin tieto
10. Musiikkikirjastot ja digitaalisten aineistojen saatavuus
11. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet

Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaisi esitelmäsi sisältöä, 
voit lähettää ehdotuksesi Kristina Eriksson-Backalle.

Lisätietoja työryhmistä.

* * *

De informationsvetenskapliga dagarna ordnas i Åbo vid Åbo Akademi 
1-2.11 2018. Under dagarna studeras informationsrelaterade fenomen 
brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade 
perspektiv. Sänd in en utökad abstrakt (3500 - 7000 tecken inklusive 
mellanslag) i rtf-format senast 10 september 2018 per e-post till 
sessionens ordförande.

Den utökade abstraktens struktur:
• rubrik
• författare, organisation(er), e-postadress(er)
• brödtext
• källförteckning

För presentationen beräknas cirka 20 min. + 10 min. diskussion. 
Beroende på mängden och naturen hos presentationerna kan sessionerna 
ordnas även i annan form.

Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska. Utrymmena 
har normal konferensutrustning. För specialönskemål, vänligen kontakta 
sessionernas ordförande samt Kristina Eriksson-Backa 
(krieriks@abo.fi). Kännedom om presentationernas godkännande samt 
anvisningar om publikationsformen ges senast 19 september 2018.

De utvidgade abstrakten publiceras i tidskriften 
Informaatiotutkimus-lehti. Tidskriften tar för publicering gärna emot 
även längre, vidarebearbetade texter som baserar sig på abstrakten, 
såväl översikter som referentgranskade artiklar.  Manuskript på 
finska, svenska eller engelska kan sändas till chefredaktören Susanna 
Nykyri: susanna.nykyri@tut.fi

Sessioner

Vi bjuder dig att skicka in ett abstrakt inom följande temaområden:
1. Humanismi ja informaatiotutkimus
2. Informaatioalan yliopistokoulutus ja työelämätarpeet
3. Yleisten kirjastojen osaamisvaatimukset ja koulutuksen vastaavuus
4. Erilaiset lukutaidot ja lukuharrastuksen monimuotoinen tukeminen / 
Divergent literacies and promotion of reading habits
5. Information behaviour and information practices among minorities
6. Hälsoinformation och e-hälsa / Terveystieto ja e-terveys / Health 
information and e-health
7. Knowledge Management (emerging trends)
8. Internetin lieveilmiöt ja verkon vaarat / The criminal and harmful 
content of the Internet
9. Avoin tiede ja avoin tieto
10. Musiikkikirjastot ja digitaalisten aineistojen saatavuus
11. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet

Om sessionerna inte innehåller ett tema som motsvarar innehållet i din 
presentation, kan du skicka in ditt eget förslag till Kristina 
Eriksson-Backa.

Tilläggsinformation om sessionerna.

* * *

The Information studies days are organized at Åbo Akademi University 
in Turku November 1st to 2nd 2018. During the seminar phenomena from 
the information field will be studied broadly from the viewpoint of 
research, teaching and professional practice. Submit an extended 
abstract (3500 - 7000 signs including spaces) as rtf files by 10th 
September 2018 by e-mail to the session chair.

The structure of the extended abstract:
• title
• author(s), affiliation(s), e-mail address(es)
• body text
• reference list

For the presentation is reserved about 20 minutes + 10 minutes for 
discussion. Depending on the number and nature of the presentations, 
the sessions can be organized in other forms, as well.

The presentations can be in Finnish, Swedish or English. The 
facilities have normal conference equipment. If you have special 
requests, please contact the session chairs and Kristina 
Eriksson-Backa (krieriks@abo.fi). Notification of acceptance of the 
presentations and information about the form of publication is given 
by September 19th 2018.

The extended abstracts will be published in the journal 
Informaatiotutkimus-lehti. The journal also welcomes longer, extended 
text based on the abstracts, such as reviews or peer-review articles.  
Manuscripts can be submitted in Finnish, Swedish or English to the 
editor-in-chief Susanna Nykyri: susanna.nykyri@tut.fi

Sessions

We invite you to submit abstracts that fit into the following themes:
1. Humanismi ja informaatiotutkimus
2. Informaatioalan yliopistokoulutus ja työelämätarpeet
3. Yleisten kirjastojen osaamisvaatimukset ja koulutuksen vastaavuus
4. Erilaiset lukutaidot ja lukuharrastuksen monimuotoinen tukeminen / 
Divergent literacies and promotion of reading habits
5. Information behaviour and information practices among minorities
6. Hälsoinformation och e-hälsa / Terveystieto ja e-terveys / Health 
information and e-health
7. Knowledge Management (emerging trends)
8. Internetin lieveilmiöt ja verkon vaarat / The criminal and harmful 
content of the Internet
9. Avoin tiede ja avoin tieto
10. Musiikkikirjastot ja digitaalisten aineistojen saatavuus
11. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet

If the sessions do not contain a theme that is suitable for the 
contents of your intended presentation, you can send your own 
suggestion to till Kristina Eriksson-Backa.

Additional information about the sessions.

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code