Esitelmäkutsu - Call for Papers - Informaatiotutkimuksen päivät 2016

Informaatiotutkimuksen päivät järjestetään Tampereen yliopistolla 3.-4.11.2016. Päivillä tarkastellaan monipuolisesti ajankohtaisia informaatioalan ilmiöitä sekä ammattikäytäntöjen että tutkimuksen näkökulmasta. Lähetä esityksesi laajennettu abstrakti (3500 - 7000 merkkiä, välilyönteineen) RTF-muodossa viimeistään 5. syyskuuta 2016 sähköpostitse työryhmän vetäjälle.


Esitelmäkutsun tulostusversio (PDF)

Information Studies Symposium - Call for Papers (PDF)


Laajennetun abstraktin rakenne:

 1. otsikko
 2. tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
 3. teksti
 4. lähdeluettelo

Esitysten kesto on noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin.

Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Tiloissa on normaali konferenssivarustus. Erityistoiveista pyydetään ilmoittamaan työryhmän vetäjille ja Jaana Kekäläiselle (jaana.kekalainen@uta.fi). Tieto esitelmien hyväksymisestä ja julkaisuohjeet annetaan viimeistään 19. syyskuuta 2016.

Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä päätoimittaja Susanna Nykyrille: susanna.nykyri@helsinki.fi.

Työryhmät

Pyydämme esitelmiä seuraavien työryhmien aiheista:

 1. Kirjaston virtuaalinen läsnäolo asiakkaan arjessa ja työssä
 2. Terveystietokäyttäytyminen, terveystiedon lukutaito ja e-terveys
 3. Hälsoinformationsbeteende, hälsoinformationskompetens och e-hälsa Health infomation behaviour, health information literacy and e-health
 4. Minoritets- och specialgruppers informationsbeteende och informationspraktiker/ Vähemmistö- ja erityisryhmien informaatiokäyttäytyminen ja käytännöt/ Information behaviour and information practices among minority and special groups
 5. Kirjastotutkimus ja kirjastopolitiikka
 6. Digitoidut kokoelmat digitaalisten ihmistieteiden tutkimusaineistona
 7. Knowledge Management
 8. Tutkimusdatan hallinta
 9. Tieteen vaikuttavuuden mittarit

Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaisi esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi Jaana Kekäläiselle.

Työryhmien tarkemmat kuvaukset:

Kirjaston virtuaalinen läsnäolo asiakkaan arjessa ja työssä

Työryhmän vetäjät: Saila Huuskonen, Tampereen yliopisto (abstraktit) Saila.Huuskonen@staff.uta.fi; Esa Hakala, Tampereen yliopisto

Monesti asiakkaan ei tarvitse tulla kirjastoon, koska myös verkossa on runsaasti kirjaston palveluita tarjolla. Kaikki kirjaston virtuaalipalveluita käsittelevät esitelmät ovat tervetulleita. Kutsumme mukaan niin tutkimukselliset kuin käytännön kokemuksia, kannanottoja ja innovaatioita jakavat esitykset.

Terveystietokäyttäytyminen, terveystiedon lukutaito ja e-terveys/ Hälsoinformationsbeteende, hälsoinformationskompetens och e-hälsa / Health infomation behaviour, health information literacy and e-health

Työryhmän vetäjät: Noora Hirvonen Oulun yliopisto & Åbo Akademi, (abstraktit) noora.hirvonen@oulu.fi; Isto Huvila, Åbo Akademi & Uppsala Universitet; Heidi Enwald,Oulun yliopisto & Åbo Akademi; Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi; Helena Känsäkoski, Oulun yliopisto & Åbo Akademi

Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka liittyvät terveystietokäyttäytymiseen, terveystietoon, terveystiedon lukutaitoon, e-terveyteen ja muihin terveyttä, hyvinvointia ja informaatiotutkimusta käyttäjänäkökulmasta sivuaviin aiheisiin. Esityksiä toivotaan sekä tutkijoilta että terveydenhuollon että informaatioalan ammattilaisilta. Esityksiä voi ehdottaa pidettäväksi ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi.

Minoritets- och specialgruppers informationsbeteende och informationspraktiker/ Vähemmistö- ja erityisryhmien informaatiokäyttäytyminen ja käytännöt/ Information behaviour and information practices among minority and special groups

Arbetsgruppens ledare: Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi (abstrakter) krieriks@abo.fi; Eeva-Liisa Eskola, Åbo Akademi

I denna arbetsgrupp presenteras och diskuteras planerad, pågående och slutförd forskning om informationsbehov, -anskaffning och -användning i olika minoritets- och specialgrupper. Biblioteken har en viktig roll i dagens informationssamhälle och för att kunna stöda invandrare och andra användargrupper med specialbehov måste de utveckla sina serviceformer. I sessionen presenteras även projekt och god praxis i olika bibliotek och organisationer. Har ni några frågor eller kommentarer är ni välkomna att kontakta eeskola@abo.fi eller krieriks@abo.fi!

Kirjastotutkimus ja kirjastopolitiikka

Työryhmän vetäjät: Vesa Suominen, Oulun yliopisto (abstraktit) vesa.suominen@oulu.fi; Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto; Pirjo Tuomi, Oulun ammattikorkeakoulu.

Työryhmään toivotaan esityksiä kirjastopolitiikan ja kirjastoihin liittyvän tutkimuksen keskinäisistä suhteista. Esitykset voivat perustua esimerkiksi kirjastopolitiikkaan ja siinä esiintyviin näkemyksiin kohdistuvaan kirjastotutkimukseen. Voidaan myös pohtia esimerkiksi sitä, miten itse kirjastoihin liittyvällä tutkimuksella ja sen perusteilla voisi olla merkitystä kirjastopolitiikan muotoutumisessa ja kirjastopoliittisen keskustelun kannalta. Kirjastopolitiikka käsitetään laajasti, myös alan eettisiin ja koulutuskysymyksiin ulottuen.

Digitoidut kokoelmat digitaalisten ihmistieteiden tutkimusaineistona

Työryhmän vetäjä: Kimmo Kettunen, Kansalliskirjasto, kimmo.kettunen@helsinki.fi

Erilaiset digitoidut kokoelmat (esimerkiksi digi.kansalliskirjasto.fi, The British Newspaper Archive, Europeana) tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia muun muassa informaatiotutkimuksen, historian, genealogian ja kielitieteen tutkijoille. Arkistot sisältävät miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia sivuja, ja niiden sisältö on monipuolista. Aineistoja on myös saatavissa avoimena datana. Monesti aineistot ovat eri tavoin haastavia. Haasteita tuovat esimerkiksi digitoinnin aiheuttamat virheet, aineistojen laajuus, sisältöjen esitystavat, kielten moninaisuus ja erilaisen sisällön erottaminen kokonaisuudesta.

Työryhmään toivotaan erilaisia esityksiä ja näkökulmia tutkijoilta, jotka käyttävät digitoituja kokoelmia eri tavoin tutkimuksessaan. Kielet: suomi, englanti, ruotsi.

Knowledge Management

Session chairs: Anna Suorsa, University of Oulu (abstracts) anna.suorsa@oulu.fi; Helena Känsäkoski, University of Oulu; Gunilla Widén; Ming Zhan, Åbo Akademi University.

Knowledge Management studies how organizations are able to create new knowledge and develop working processes and practices. In addition, it examines how to enable constant learning in organizations both on individual and community's level. This kind of development and learning requires abilities to share knowledge, manage knowledge-based work, develop the infrastructures of data management as well as use them and the knowledge about their users in organizations. Meanwhile, radical new innovations are sought in the spirit of knowledge management process redesign and Big Data as one of the untapped resources has already been witnessed to improve the operation of several different types of organizations. Especially the understanding of Big Data in the public sector needs further attention in order to explore possibilities and challenges in relation to knowledge management. In this session we welcome presentations dealing with 1) the research subjects of knowledge management (e.g. public organizations, enterprises, teams, communities, informal action, interaction of teams), 2) theoretical premises of knowledge management or 3) methods of studying knowledge management in organizational contexts, 4) Implications of Big Data in knowledge management. The aim of this session is to enhance the quality of the research conducted in the field of knowledge management.

Tutkimusdatan hallinta

Työryhmän vetäjät: Jari Friman, Helsingin yliopisto (abstraktit) jari.friman@helsinki.fi; Tiina Heino, Helsingin yliopisto; Saila Huuskonen, Tampereen yliopisto; Sanna Kumpulainen, Tampereen teknillinen yliopisto; Katri Larmo, Helsingin yliopisto; Susanna Nykyri, Helsingin yliopisto

Toivomme esityksiä tutkimusdatan hallinnasta. Kaikki näkökulmat (mm. avoin data, koulutus, organisaatioiden, rahoittajien ja kustantajien linjaukset, metadata, viittaukset jne.) ovat tervetulleita. Esityksen ote voi olla tutkimuksellinen, keskustelunavaus tai vaikkapa onnistunut case omasta organisaatioistasi. Voit ehdottaa myös muuta menetelmiä kuin esitelmä (esim. knowledge cafe, kalamalja, paneelikeskustelu tms.), jos se sopii teemasi käsittelyyn paremmin.

Tieteen vaikuttavuuden mittarit

Työryhmän vetäjät: Kim Holmberg, Turun yliopisto (abstraktit) kim.j.holmberg@utu.fi; Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto

Tieteen vaikuttavuuden mittarit sessioon kutsutaan ehdotuksia esityksistä jotka käsittelevät bibliometriikkaa, webometriikkaa, tai altmetriikkaa, näihin liittyviä teorioita tai käytännön kokemuksia. Erityisesti toivotaan avoimen tieteen vaikuttavuuteen liittyviä esityksiä. Esitysten kielenä voi olla suomi, ruotsi, tai englanti.

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code