Esitelmäkutsu - Call for Papers - Informaatiotutkimuksen päivät 2012

Informaatiotutkimuksen yhdistys ry järjestää Informaatiotutkimuksen päivät Turussa 1. - 2. marraskuuta 2012. Lähetä esityksesi laajennettu abstrakti ( 3500 - 7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 12. syyskuuta 2012 sähköpostitse työryhmän vetäjille. Laajennetun abstraktin rakenne:

Tutkimuspäivillä esitysten kesto on noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin ja niitä voidaan yhdistää teemakokonaisuuksiin.

Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Huom. tiloissa on normaali konferenssivarustus, ja erityistoiveista pyydetään ilmoittamaan työryhmän vetäjille ja Susanna Nykyrille (susanna.nykyri@abo.fi).

Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus -lehdessä. Tieto esitelmien hyväksymisestä ja julkaisuohjeet annetaan viimeistään 20. syyskuuta 2012.


Työryhmät:
  1. Informaatiolukutaidot ja informaatiokäyttäytyminen oppimisen kontekstissa
  2. Sociala medier på biblioteken / Kirjastot ja sosiaalinen media
  3. Från management till bemästring av information / Tiedonhallinnasta tiedon hallintaan
  4. Asiakirjahallinta
  5. Bibliometriikka ja tieteellinen kommunikaatio
  6. Kaunokirjallisuuden lukeminen, lukemisen tukeminen ja haku yleisissä kirjastoissa
  7. Terveyteen liittyvä tieto ja terveyteen liittyvä informaatiokäyttäytyminen


Lataa esitelmäkutsu ja työryhmien kuvaukset PDF-muodossa

1. Informaatiolukutaidot ja informaatiokäyttäytyminen oppimisen kontekstissa

Työryhmän vetäjät: Anu Ojaranta, Åbo Akademi, Eero Sormunen, Jannica Heinström, Tampereen yliopisto : anu.ojaranta@abo.fi, eero.sormunen@uta.fi, jheinstr@abo.fi

Työryhmän tavoite on keskustella oppimisajattelusta kirjaston toimintaympäristössä ja tarkastella kirjaston toimintaa oppimisympäristössä. Aihetta tarkastellaan ohjeitten, tavoitteiden, käytäntöjen ja eri osapuolten näkökulmista. Tarkempi fokus keskittyy informaatiokäyttäytymiseen ja -käytäntöihin oppimisen kontekstissa sekä informaatiolukutaidon oppimisen ja oppimisen ohjauksen aihepiiriin. Ryhmään toivotaan esityksiä suunnitellusta, tekeillä olevasta ja päättyneestä tutkimuksesta sekä innovatiivisista opetusmenetelmien ja -suunnitelmien kehityshankkeista.

2. Sociala medier på biblioteken / Kirjastot ja sosiaalinen media

Työryhmän vetäjä: Gunilla Widén, Åbo Akademi : gwiden@abo.fi

Biblioteken har en viktig roll i dagens informationssamhälle och bidrar med värdefull infrastruktur för att kunna förmedla information som finns utspridd på flera ställen. Sociala webben är en allt större del av biblioteksanvändarens informationsmiljö idag. Detta påverkar även bibliotekens vardag och serviceformer.

Denna arbetsgrupp diskuterar erfarenheter av arbete med sociala medier i bibliotek. Projekt och s.k. "best practices" vid olika bibliotek och organisationer presenteras. Frågor som t.ex. kan diskuteras:

3. Från management till bemästring av information / Tiedonhallinnasta tiedon hallintaan

Työryhmän vetäjä: Isto Huvila, Åbo Akademi : isto.huvila@abo.fi

Teema käsittää laajasti tiedon hallintaan (information management ja knowledge management), käsittelyyn, tuottamineen, levittämiseen/viestimiseen ja säilyttämiseen liittyvät näkökulmat erilaisissa instituutioissa yrityksistä ja julkishallinnosta järjestöihin sekä henkilökohtaisen tiedonhallintaan. Keskeinen yhteinen kysymys työryhmässä on tiedon ja tiedonhallinnan seuraukset ja vaikutus eri näkökulmista. Mitä merkitystä, merkityksiä ja vaikutuksia tiedonhallinnalla, erilaisilla 'tietojärjestelmillä' digitaalisista tieto- ja asianhallintajärjestelmistä ja sosiaalisesta mediasta ryhmätyöhön, henkilökohtaiseen tiedonhallintaan ja informaatioinstituutioihin kuten kirjastoihin, arkistoihin ja museoihin on yritysten, instituutioiden, yksilöiden, yhteiskunnan, hallinnon tai käyttäjien työn, toiminnan ja arkipäivän näkökulmasta. Esitysten näkökulma voi painottua vapaasti mille tahansa tiedonhallinnan ja sen vaikutusten alueelle.

Esitysten muoto on vapaa ja työryhmään toivotaan sekä perinteisiä tutkimuspapereita, teoreettisia ja kriittisiä puheenvuoroja kuin work in progress -tyyppisiä esityksiä.

4. Asiakirjahallinta

Työryhmän vetäjä: Pekka Henttonen, Tampereen yliopisto : pekka.henttonen@uta.fi

Työryhmään toivotaan asiakirjahallintaan, ja mahdollisesti myös muistifunktioihin ja -organisaatiohin (Memornet) liittyviä esityksiä.

5. Bibliometriikka ja tieteellinen kommunikaatio

Työryhmän vetäjät: Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto & Elina Late, Tampereen yliopisto : terttu.kortelainen@oulu.fi, elina.late@uta.fi

Työryhmään toivotaan tieteellistä kommunikaatiota, bibliometriikkaa ja e-tiedettä/tutkimusta koskevia esityksiä. Työryhmässä pohditaan tieteellistä kommunikaatiota eri konteksteissa ja kommunikoinnissa tapahtuvia muutoksia sekä erilaisten bibliometristen menetelmien (ml. webometriikka ja laadullinen bibliometriikka) käyttöä tieteen ja tiedepolitiikan tutkimuksessa ja erityisesti tutkimuksen arvioinnissa.

6. Kaunokirjallisuuden lukeminen, lukemisen tukeminen ja haku yleisissä kirjastoissa.

Työryhmän vetäjät Anna Mikkonen ja Pertti Vakkari, Tampereen yliopisto : anna.mikkonen@uta.fi, pertti.vakkari@uta.fi

Työryhmän tavoitteena on pohtia uusia kaunokirjallisuuden lukemiseen ja lukemisen tukemiseen liittyviä toimintamuotoja yleisissä kirjastoissa. Työryhmän esityksissä tulisi tuoda esiin uutta tutkimustietoa tai toimintamuotojen esittelyä, arviointia tai kokemuksia projekteista tai hankkeista. Esitykset voisivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

Esityksen muotoa ei ole rajattu, tavoitteena on kuitenkin herättää keskustelua työryhmän osallistujien kesken sekä herättää kiinnostusta aihepiirin tutkimiseen.

7. Terveyteen liittyvä tieto ja terveyteen liittyvä informaatiokäyttäytyminen

Työryhmän vetäjät: Heidi Enwald ja Kreetta Askola, Oulun yliopisto : heidi.enwald@oulu.fi, kreetta.askola@oulu.fi

Kaikki terveyteen liittyvät informaatiotutkimuksen alan esitykset ovat tervetulleita. Terveyteen liittyvän tiedon ja terveyteen liittyvän informaatiokäyttäytymisen saralla tutkimusta tehdään mm. siitä, miten terveyteen liittyvää tietoa välitetään, miten sitä pitäisi välittää ja miksi tieto ei aina välity.

Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code