Etusivu

Informaatiotukimuksen yhdistys (ITY ry) on vuonna 1979 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää informaatiotutkimusta tieteenä ja tutkimusalana. Sen ydintoimintaa ovat alan ainoan kotimaisen, vertaisarvioidun julkaisun, Informaatiotutkimus-lehden julkaiseminen sekä alan seminaarien järjestäminen.


Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki informaatiotutkimuksesta sekä kirjasto- ja tietopalvelualan teoreettisista kysymyksistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneet. Jäsenkuntamme koostuu alan tutkijoista ja opettajista, opiskelijoista sekä kirjastonhoitajista ja informaatikoista.


Seuraa yhdistyksen toimintaa

Facebook-sivuillamme ja Twitterissä @ity_ry

Tue yhdistyksen toimintaa

Liity jäseneksi

Tutustu Informaatiotutkimus-lehteen 

Tiedä enemmän alastasi - lue tutkimusta. Suomeksi sitä tarjoaa Informaatiotutkimus-lehti.

Ajankohtaista

ITY tulee olemaan mukana Kotimaisten tiedelehtien kiertueella ja toimii myös yhtenä kiertueen suunnittelutahona, edustajanaan Heidi Enwald. Kiertue toteutetaan keväällä 2019 ja se kohdistuu yliopisto- ja ammattikorkeakoulupaikkakunnille. Kiertueen tarkoituksena on levittää tietoutta kotimaisista tiedeseuroista ja –yhdistyksistä sekä niiden julkaisemista (avoimesti saatavilla olevista) tiedelehdistä niin opiskelijoille, opettajille kuin myös muulle oppilaitosten henkilökunnalle. Kiertueelle on myönnetty tukea Tiedekustantajien liitolta.
---
Suomen tiedekustantajien liitto on myöntänyt rahoituksen Informaatiotutkimuksen yhdistyksen (ITY ry) ja Kulttuurintutkimuksen seuran hankkeeseen, jossa selvitetään avointa vertaisarviointia Suomessa. Selvityksen tekee tutkija Riitta Jytilä kevään 2018 aikana. Lue lisää.

Tulevia tapahtumia

40-vuotisjuhlaseminaari syksyllä 2019

Informaatiotutkimus Suomessa - koulutusyksiköiden ajankohtaisia tapahtumia

Oulun yliopisto: Informaatiotutkimus

Tampereen yliopisto: Informaatiotutkimus

Åbo Akademi: Informationsvetenskap